YILDIRIM ENERJI HOLDING

 
 
A | a

YILDIRIM Enerji Holding’in temelleri, 2010 yılında YILDIRIM Holding tarafından Türkiye’de ve yurt dışında enerji santrali yatırımları yapmak amacıyla kurulan YILDIRIM Enerji Yatırımları A.Ş.’ye dayanmaktadır. Grup, Ağustos 2013’te özel amaçlı işletmeler olarak kurulan enerji iştiraklerini YILDIRIM Enerji Holding A.Ş. çatısı altında toplamıştır.

YILDIRIM Enerji Holding, hem yenilenebilir enerjiye dayalı, hem de temiz fosil yakıtlarla çalıştırılan enerji santrali yatırımlarından oluşan ve 2015 Paris İklim Zirvesi’nde alınan kararlara uyumlu, geniş bir portföy oluşturmuştur. Şirket, Türkiye’de toplam kapasiteleri 4400 MW olan temiz kömür yakıtlı termik santraller ile kapasiteleri 600 MW olan rüzgâr enerjisi ve hidroelektrik santraller gibi yenilebilir enerjiye odaklanmış bulunmaktadır.

Yıldırım Enerji, toplam 147,7 MW üretim kapasitesine sahip operasyonel hidroelektrik santralleri ile aktif bir enerji üreticisidir. Bu santrallerin ilk ikisi, Yıldırım Enerji iştiraki Senerji Enerji Üretim A.Ş. tarafından işletilen, Erzurum ilinin İspir ilçesinde bulunan 96 MW enerji üretim kapasiteli ve %32 yükleme faktörüne sahip Güllübağ hidroelektrik santrali ile Kayseri ve Nevşehir illerinde bulunan 47 MW enerji üretim kapasiteli ve %41 yükleme faktörüne sahip Bayramhacılı hidroelektrik santralidir. Üçüncü santral ise Yıldırım Enerji iştiraki Düzce Enerji Üretim A.Ş. tarafından işletilen, Bolu’daki 4,7 MW enerji üretim kapasiteli ve %50 yükleme faktörüne sahip Hasanlar Kanal hidroelektrik santralidir.

Yıldırım Enerji, bu yatırımların sonucunda yıllık 400 GWh’lık elektrik üretimini Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) vasıtasıyla doğrudan serbest elektrik piyasasına veya perakende piyasası üzerinden enerji ve gaz ticareti şirketimiz olan Yıldırım Enerji Tedarik A.Ş.’nin (YETAŞ) yönetiminde serbest tüketicilere ulaştırmaktadır.

Yıldırım Enerji’nin iş planı, 2023 yılına kadar Türkiye’de toplam enerji üretimini 5 GW’a çıkarmak ve enerji piyasasında %5’lik pay elde etmek üzerine kurulmuştur. Bu plan; sıfırdan inşa edilecek projelerin geliştirilmesini, işletmedeki santrallerin değerlendirilmesini, santral konsept tasarımlarının gerçekleştirilmesini, bu amaçla ihalelerin düzenlenmesini, mevcut ihalelerde yer alınmasını ve bunların yanı sıra etkin bir şekilde termik santraller, rüzgar enerji santralleri (RES), güneş enerjisi santralleri ve hidroelektrik santralleri (HES) projeleri için yatırım fırsatlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Şirket, an itibarıyla yatırım hedefinin 4,55 GW’lık kısmına ait lisans ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarını temin etmiş bulunmaktadır. Yıldırım Enerji’nin ilk sıfırdan inşa edilecek projesi, Çanakkale ilinin Karabiga ilçesinde yer alacak olan 1600 MW’lık ultra süper kritik basınç ve sıcaklık sınıfındaki pülverize kazan teknolojisine dayanan bir enerji santrali olacaktır. Yıldırım Enerji iştiraki olan Sarıkaya Karaburun Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilecek santral, %45’lik yüksek net verimlilik oranına sahiptir. Sınıfındaki en verimli santral olacak olan bu tesis, 30 yıl süreyle Türkiye serbest elektrik piyasasında Yıldırım Enerji’yi rekabetçi kılacaktır.

Yıldırım Enerji, aynı tasarım ve teknolojiyi, iştiraki Filiz Kirazlıdere Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilecek olan, Çanakkale ilinin Kirazlıdere ilçesindeki 1600 MW’lık ultra süper kritik pülverize temiz kömür teknolojisine dayalı santral projesinde de tekrarlayacaktır. Bu projelerin kurulumuyla 2015 Paris İklim Zirvesi’nde alınan kararlara uyumlu, Türkiye’nin en çevre dostu termik santralleri hayata geçecektir.