GÜLLÜBAG HİDROELEKTRİK SANTRALİ

 
 
A | a

Ağaçlandırma kapsamında 2013 yılında salt sahası çevresi, yatırım dönemi döküm sahası ve santral alanı içerisine 13.260 adet çam, akasya, hus ve çeşitli meyve fidanlari dikilmiştir. Fidanların dikilmesinden bu yana her yıl yaz döneminde yapılan sulamalarında neticesinde %90 oranında başarı sağlanmıştır. Her yıl yaklaşık 120 ton su fidanlara verilerek hem kurumaları önlenmiş hem de büyüme hızları artırılmıştır. Ayrıca 2014 yılında santralin arka tarafında bulunan yamaçlara 2500 adet iğde, çam ve akasya fidanı dikilmiştir. Döküm sahası ve santralin arka tarafındaki yamaçlara dikilen fidanlar hem çevreyi güzelleştirmekte hem de heyelan önlemede önemli rol oynamaktadır.

1.1 Santral Binası Çevresi

Santral binası çevresine yaklaşık 150 adet meyve ağacı dikilmiştir.

image
image
image

1.2 Salt sahası arka tarafı ağaçlandırma çalışmaları

Salt sahasi arka tarafina 2013 yilinda  çam, akasya, hus ve çesitli meyve fidanlari dikilmistir.

image
image
image
image

1.3 Döküm Sahasının Ağaçlandırılma çalışmaları

Yatırım döneminde döküm sahası olarak kullanılan bu alana 2012 yılında yaklaşık 8000 adet akasya, huş ve çam fidanı dikilmiş ve 3 yıl boyunca yaz dönemlerinde sulanmıştır.

image
image
image
image
image

1.4 Baraj Göl Alanına Gelen Atıkları Temizleme Çalışmaları

Özellikle ilkbahar dönemlerinde suların  artmasıyla beraber çok miktarda atık baraj gölüne gelmektedir. 2012 yılında yapılan çalışma ile yaklaşık 500 torba atık göl alanından çıkartılmıştır.

image
image

1.5 Santral Binası Çevresine Toprak Dökülerek Yeşillendirilmesi

Santral binası çevresinde toprak bulunmayan yerlere, yaklaşık 50 kamyon toprak dökülüp yeşillendirme çalışmaları yapılmıştır.  

image
image

1.6 Santral Binası Arkasındakı Yamaçların Ağaçlandırılması

Santralin arka tarafında bulunan yamaçlara 2500 adet iğde, çam ve akasya fidanı dikilmiştir. Döküm sahası ve santral arka tarafındaki yamaçlara dikilen fidanlar hem çevreyi güzelleştirmekte hem de heyelan önlemede önemli rol oynamaktadır.

image
image